ประชุมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย

17 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (๑๗ ก.พ ๒๕๖๓) ที่ห้องประชุมสุ่ย เจีย ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้และมีผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่จาก ๗ ส่วนราชการเข้าร่วมประชุม